O firmie

Loco Projekt to profesjonalna firma powstała z życiowej pasji popartej wiedzą i doświadczeniem. Oferta wykraczająca poza standardowe projektowanie i utrzymanie terenów zielonych uzupełniona jest o szkolenia ogrodnicze – indywidualne i grupowe oraz poradnictwo.

Ogród jest miejscem gdzie spotykają się dwie moce twórcze – kreacja natury i myśli człowieka. W naszej działalności chcemy nie tylko planować i pielęgnować Wasze ogrody, ale także dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, by każdy chętny mógł aktywnie uczestniczyć w tworzeniu swego przydomowego raju na ziemi.
mgr inż. arch. kraj. Adam Gaszczyk

Absolwent technikum ogrodniczego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku Białej. Wyróżniony dyplom inżyniera architektury krajobrazu uzyskał w Bielskiej Wyższej Szkole im. Józefa Tyszkiewicza Bielsku-Białej. Na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ukończył studia magisterskie na kierunku ogrodnictwo ze specjalnością rośliny ozdobne. Nauczyciel architektury krajobrazu i ogrodnictwa w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im Karola Miarki w Pszczynie. Wykładowca na kierunku florystyka w szkołach policealnych. W zawodzie od 16 lat, od 2017 r. samodzielny przedsiębiorca.